Květen 2008

Magické bytosti 2

31. května 2008 v 14:35 | Tia ( maagie.blog.cz ) |  Magie

Jednorožci a jejich život

Jednorožci byli zvířata plná štěstí, lásky a moudrosti.

Život

Jednorožci měli dlouhý, bezstarostný život. Někteří sloužili elfům a někteří si prostě jen tak užívali života...
Láska
Když se jednorožci zamilovali už nikdy si nebyli nevěrní. Ale když sejednorožec zamiloval do druha který ho odmítl nebyl schopný to unést a odešel od stáda. Ve dne spal, v noci se proháněl po loukách.
Když uviděl někoho šťastného chtěl mu štěstí překazit. Už nepřinášel štěstí ale smůlu. Srst mu ztmavla a hele! Už to nebyl ten krásný, čistě býlý jednorožeček, který se narodil mamince. Teď to byl ten zlý, černý jednorožec. Jenom dodám že za to nemohl.
Rozmnožování
Jednorožci se rodili z vajec. Asi vám to asi připadá jako blbost, ale nebyla to običejná zvířata. Samice ,,snesla" vejce velké asi jako pštrosí a to vejce rostlo. Když bylo velké asi jako pes (myslím velkého psa) tak se z něj vyklubal malý jednorožeček. Nebyl tak velký jako hříbě, ale byl menší. Rychle rostl a do 2 let byl stejně velký jako jeho rodiče. Rodiče nikdy svoje dítě neopustí. Když jednorožčátku někdo nebo něco ublíží rodiče mu to oplatí. Jako kdyby si řídili pravidlem ,,oko za oko, zub za zub".

Štěstí a smůla
Bílí jednorožci přinášejí štěstí. Jo, to víme. Ale jak? Kde ho vzali? Jako ho dají? Tady jsou odpovědi. Krev bílého jednorožce uzdravuje a léčí. Slzy jednorožce dodají okamžitou sílu a taky léčí. Kdo zabije bílého jednorožce už nikdy nebude normální bytostí (člověkem, elfem, trpaslíkem,...), vždy bude jenom na obtíž, bude nosit smůlu a zlo.
U černých jednorožců je to přesně naopak.
Druhy

Bílí


Hnědí

Černí

Okřídlený jednorožec

Vznikl zkřížením jednorožce a pegase. Takto vznikli nejkrásnější a taky nejhodnější a nejmilejší zvířata na světe.Pegasové

O pegasovi:
Pegasové byli odjakživa sami sebou a nenechali se někomu poddat. Pro svou lásku byli ochotní udělat cokoli. Měli krásná křídla, která jim byla přisouzena. Proto se mohli vznášet v oblacích, kam se normální zvíře nikdy nedostalo a nedostane.

Druhy:
Jsou 4 druhy pegasů:

Bílý, bez jediné skvrnky
Ti byli nejvíc rozšíření, jezdily na nich lesní víly, víly štěstí a dobra a andělé. Tito koně byli hodní a nikomu by úmylsně neublížili.

Hnědí
Byli vzácní a oni to věděli. Proto se komukoli vyhýbali protože se báli že je chytí. Nedali se ochočit ani nijak poddat, ten kdo na nich chtěl jet jim musel přísahat že jim neublíží. nechytí je ani jim neudělá nic podobného. Byli volní a nenechali se skrotit když museli kopali a hryzali. Nebyli zrovna agresivní ale na rozdíl od bílých pegasů se nebáli útočit. Ten kdo kdy viděl hnědého pegase na to do konce života nezapoměl.


Černí
Tito pegasové byli nejvzácnější. Byli důvěřiví a tak se jednou stádo nechalo lstí chytit lupiči. Lupiči je prodali lotrovi tehdy proslavenému jako ,,pán zla". Ten si pegasy zotročil a od té doby byli černí pegasové považováni za bytosti zla a kdo jednou potkal černého pegase prý ho do konce životo pronásledovalo neštěstí. Nebyla a není to pravda. Byli to jenom pověry protože černí pegasové byli nejmazlivější a nejdůvěřivější. Jenom lidé je neměli rádi a zabíjeli je a tak se pegasové začali lidí štítit, bát a samozřejmě je taky nenáviděli. Od té doby byl černý pegas na lidi agresivní. Avšak když si někdo získal důvěru černého pegase nikdy ji už nestratil. Pegas mu byl věrný a vždycky mu přišel na pomoc a chránil ho.
Ostatní
Byli to všechny ostatní barvičky, jako třeba grošák, palomino, ryzák atd.... Podle svých zparvení měli povahu. Třeby grošák (černá, bílá) se chová podobně jako černý a bílý pegas.

Jak poznat vlkodlakaBylo známo opravdu spousty vnějších znaků, jak bylo vlkodlaka možné poznat. Proto asi také bylo v Evropě vyšetřováno tolik případů. Je totiž dost lidí i dnes, kteří takové znaky mohou vykazovat. Jsou to hlavně tyto:
1. špičaté uši, případně zmenšené zašpičatělé uši
2. vystrčené zuby nebo zvětšené tesáky
3. husté obočí spojené nad kořenem nosu
4. chlupaté dlaně, případně nadměrné ochlupení na obličeji nebo na nezvyklých místech po těle
5. pokud se oholí, jeho kůže zůstává drsná, zvláště na dlaních
6. dlouhé zakroucené nehty podobající se drápům, někdy i zabarvené do červena
prodloužený prostředníček na ruce, někdy se uvádí i jiný prst
7. nezvyklé tetování, nejčastěji s motivem měsíce
8. musí spát s otevřenými čelistmi, jinak je pro něho obtížné je otevřít
9. má stejná zranění, která utrží ve vlčí podobě
10. po transformaci bývá velmi unavený, můžou se u něho projevit i některé náznaky vlčího chování
11. zvířata jsou v jeho přítomnosti nervózní, obzvláště pak psi

Skřeti

Skřet je už svojí povahou, způsobem myšlení a chování zvrácené stvoření. Často bývají znetvoření, jizvami po bitvách, ať už proti společnému nepříteli, nebo proti sobě navzájem. Mají načernalou vrásčitou kůži, chodí mírně předklonění dopředu, uši mají delší než jakákoliv jiná rasa(dokonce i elfové). Je podivuhodné že i když je mír, tato rasa je neustále ve zbrani, pokud je neorganizuje nějaká "vyšší moc" řežou se v období ,,míru" mezi sebou jednotlivé skřetí klany.
Jsou to zvrácená stvoření, o něco větší než trpaslíci, okolo 150cm, většinou jsou vychrtlí, málokdy potkáte silného skřeta. Mají sklony ke kanibalismu, pokud je v jednotce (pouze obrazné pojmenování, skřeti nemají nějak převratné taktické myšlení, takže jejich bojové dovednosti jsou prakticky na nule, spoléhají na svůj počet) nedostatek potravy, jednoduše se porvou mezi sebou a padlé druhý snědí.
V jejich společenském životě není žádný systém, a když už, tak je to ten nejjednodušší jaký existuje (klan - vůdce, vojáci, dělníci…) Jsou to proradná stvoření, spoléhají spíše na úskoky a podvody než na vlastní odvahu. Pokud mohou, využijí v boji každé nechutnosti jakou dokáží objevit a obrátit ku svému prospěchu. Každý skřet se stará jenom sám o sebe, záleží mu pouze na něm a na ničem jiném. Neštítí se zradit celou svou jednotku, popř. klan, jenom aby sami přežili.
A na závěr něco o vzniku skřetů. Ohledně tohoto je ovšem strašně málo informací, jediná srozumitelná a ucelená verze vzniku této rasy nepochází od nikoho jiného, než od J.R.R. Tolkiena. Podle něj skřeti vznikli z elfů, které kdysi dávno pochytal Temný pán a svým krutým uměním bolesti z kdysi sličných elfů "vyšlechtil" skřety.

Trpaslíci

Trpaslíci jsou další rasa, bez které by fantasy nebylo plnohodnotné fantasy. Malí, širocí, svalnatí mužíčci s obouruční sekerou a kroužkovou košili určitě mají něco do sebe.
Především jsou skvělí válečníciařemeslníci (ať už jde o kovářství, a tvoření zbraní, nebo o zlatnictví, ražení tunelů, stavitelství...).
Trpaslíčí zbraně, popř. zbroje představují elitu kovářských prací. Díky Mithrilu, vzácnému kovu, který převzali od elfů, jsou jejich zbraně pevné, ostré a prakticky nezničitelné.
Popis:
Proč "trpaslíci"? Protože jejich výška se pohybuje u většiny autorů zhruba okolo 140cm, jsou ale i větší, popř. menší "druhy" trpaslíků.
Nezbytnou součástí trpaslíka jsou jeho vousy. Úcta se mezi trpaslíky měří zásadně podle délky a hustoty vousů, na které jejich majitelé nedají dopustit. Pokud příjde trpaslík o vousy, je zostuzen a většinou opouští svůj klan, aby nedělal ostudu.
Oproti lidem, elfům nebo skřetům jsou silnější a houževnatější a lépe snášejí bolest a námahu.


Magické bytosti

31. května 2008 v 14:35 | Tia ( maagie.blog.cz ) |  Magie

Orkové


Orkové jsou silní tvorové velikostí podobnou barbarům, odedávna bojující s lidmi. Žijí v nehostinných oblastech daleko od civilizace, tedy v pustinách a v horách. Zčásti je to možná způsobeno tím, že lidskou civilizaci nenávidí a lidi považují za odporné. Lidi nesnáší ještě víc, než se mezi sebou nesnáší elfové a trpaslíci. Často s nimi vedou války. Mají zelenou kůži, na které nosí převážně různé kožešiny (brnění sice používají, ale zřídka a obvykle nějaké kožené, nekovové) a je také zvykem orků chodit polonazí. Vlasy mají obvykle tmavé, většinou černé; zbarvení očí je různé, obvykle hnědé. Většina orků má jeden velký pár dolních zubů, jenž vyčnívá z úst. Orkům vousy rostou, ale velmi řídce a spíš ve stáří. Orkské ženy jsou mužům velice podobné, liší se snad jen jemnějšími rysy obličeje a těla a samozřejmě i tím, že jim nerostou vousy.

Ze všech silných a odvážných bojovníků jsme my ti nejsilnější.

Historie

O tom, jak orkové vznikli, ví s jistotou jen ti nejvyšší orkští prorokové, ti ostatní o tom mohou vést jen dohady. Těch je mnoho, podle jedné se vyvinuli podobně jako ostatní rasy, jiná například říká, že jsou to původně démoni a že je do tohoto světa kdysi bránou démonů vpustil nějaký zkušený theurg.

Naše dějiny ctíme po mnoho generací již od jejich vzniku, a budeme tak činit až do našeho konce.

Jací orkové jsou, povolání

Protože žijí v drsném prostředí daleko od civilizace, bývají většinou silní a odolní a proto bývá typyckým orkským povoláním válečník, později bojovník (mezi orky se říká bojovníkům žumpové). Mají však mezi sebou i čaroděje, kterým říkají šamani a těm nejlepším proroci. Pokud jsou tito čarodějové dost zkušení, mohou být velice nebezpeční, znají totiž kouzla, které v žádných pravidlech nenajdete a jejich moc vyplývá hlavně z energetické útočné magie (blesků a ohnivých kouzel vůbec) a z povolávání démonů a zvířat. Hraničáře najdeme mezi orky také, přesnější by však bylo mluvit o nich jako o lovcích. Pokud opomineme různé orkské dryáky, alchymii nemají příliš v oblibě (ale i takoví orkové se najdou, většinou se pak z nich stávají theurgové se zaměřením na oheň a zemi) a zlodějinou přímo opovrhují. Přesvědčením jsou orkové obvykle spíše neutrální, ale lidem se to tak nemusí zdát, neboť - jak už jsem zmínil - jimi opovrhují a proto se k nim často chovají nepřátelsky, neznamená to však, že nemají smysl pro čest a ani to neznamená, že se nesnáší s dalšími, člověku podobnými rasami, např. s hobity, elfy nebo trpaslíky, pouze s lidmi mají už pradávný spor.

Naše kmeny znají jen tři směry povolání: válečník, lovec a čaroděj.

Způsob života

Orkové se sdružují do kmenů, v jejichž čele stojí náčelník; to bývá nějaký velice silný a zkušený bojovník nebo starý a moudrý šaman či prorok. Náčelnictví je dědičný titul a tuto tradici lze porušit jedině tak, že náčelníka vyzve na souboj jiný ork, pokud by vyhrál, stal by se novým náčelníkem. Pokud je k tomu nějaký opravdu závažný důvod, mohou se sjednotit do většího spojenectví (např. ve WarCraftu horda). Tyto kmeny někdy bojují proti sobě, častěji však válčí proti lidem. Některé kmeny si též podrobují silná bojová zvířata a s těmi inteligentnějšími tvory se spojují, tedy např. s trolly. Jako jezdecká zvířata používají obří vlky. Orkské budovy, z nichž jsou tyto kmeny a složeny, se skládají z neobvyklých budov, které vypadají zčásti jako budovy a částečně jako stany. Mívají půdorys pětiúhelníků, šestiúhelníků a sedmiúhelníků; bývají dřevěné, avšak jejich střechy jsou vyrobeny ze zvířecích kůží a celá stavba je částečně zapuštěná do země.
Orkové žijí v rodinách, kde jsou děti k lovu a k boji vychovávány už odmalička, a starají se o ně všichni členové rodiny. Rodinu většinou vede otec nebo praotec, tedy nejsilnější nebo nejzkušenější muž.
V tvrdých podmínkách, v nichž orkové žijí, se jídlo těžko shání. Živí většinou masem; svými oštěpy ovládají lov. Maso z lidí nejedí, právě proto, že je nenávidí a pokládají je za odporné. Mohou se dožít poměrně vysokého věku (klidně okolo sto dvaceti), ale vzhledem k způsobu jejich života se to stává jen výjimečně.

Jsem připraven, že se stanu také tak silným a zkušeným náčelníkem jako můj otec.

Jazyk a náboženství

Orkové mluví svým vlastním jazykem - orkštinou a mají své vlastní písmo, orkské runy. Orkštině rozumí každý ork, zato orkskými runami umí psát většinou jen stařešinové, šamani a někteří náčelníci. Obecné řeči rozumí většina orků. Mají své vlastní náboženství, které se skládá z velkého množství bohů, většinou je to bůh nějakého živlu, významného přírodního objektu nebo nějaké činnosti (např. bůh ohně, bohyně jezer, bůh války, bůh kouzel…); ty se však mezi různými kmeny často i trochu liší, a tak ať si je zvolí pán jeskyně sám dle svého uvážení. O jejich vzývání se většinou starají šamani, které svoje bohy uctívají různými obřady a právě skrze ně mohou sesílat svá nejsilnější kouzla, to už je ale zcela světě, který pán jeskyně vytvořil (zda v něm jsou bohové atd.), věří však v ně všichni příslušníci kmene a používají všemožné přívěsky a talismany, které jim mají přinášet přízeň bohů. Pokud chcete pár příkladů orkské řeči, pak tedy:
Lok'na roš - připravte se k boji, zaujměte formace, na svá místa
Da-bu - Ano
Da-rha-bu - Ano, jistě, samozřejmě
Throm'ka - Buď zdráv
Je to možná překvapivé, ale výslovnost orkského jazyka je velice podobná češtině.

Nechť nám bohové dopomůžou ve válce s lidmi.
Výška: 175 - 215 coulů (cm), ženy 170 - 210 coulů
Váha: 1100 - 2100 mn (55 - 105 kg)

Vikingové

Běžný život vikingů

Vikingové byli nejen válečníci, ale také zemědělci, pastevci a řemeslníci. Pěstovali oves a ječmen někdy i žito a pšenici. Živili se stravou rostlinného původu např. ořechy a různými druhy planého ovoce. Většinou se vše pojídalo v podobě kaše, ale podstatnou složku jídelníčku tvořilo maso (hovězí, vepřové, skopové, zvěřina, tulení a rybí např. lososí nebo sledí) a chléb. Krávy chovali i kvůli mléku ze kterého uměli udělat máslo a tvaroh. Stejně tak chovali i ovce, ze kterých navíc získávali i vlnu. Kvůli vejcím chovali slepice, ale běžně se sbírala vejce z hnízd ptáků.
Vykopávky z poslední doby, provedené ve městech a tržištích z vikingské doby poskytly obrovské množství důkazů o řemeslech. Nalezly se zbytky z výroby každodenních i luxusních předmětů z jantaru, kostí, parohů, dřeva, železa, bronzu a vzácných kovů.
Vikingové přes zimu spravovali nástroje, zpracovávali kůži a kožešiny a také tkali. Na jaře pak muži s tímto zbožím vyráželi za obchodem. V hospodářství zůstávaly pouze ženy, děti, starci a otroci. Vdaná žena měla povinnost pečovat o domácnost a v nepřítomnosti muže byla hlavou rodiny. Také vařila, třeba pivo, které vikingové hojně pili, a prala. Mýdlo ještě neexistovalo - pralo se v čpavkovém roztoku nebo v kravské moči.

Hygiena

Na hygienu Vikingů jsou rozdílné názory. Podle některých Vikingové moc na čistotu nedbali. Naproti tomu s hygienou je dokonce spojeno severské jméno, označující sobotu - je to laugardagr, den koupele. Vikingové, žijící v Anglii, si prý česali vlasy, koupali se v sobotu a měnili často šatstvo, aby snáze překonali cudnost žen a podařilo se jim získat za milenky i dcery šlechticů.

Do boje

Vikingové nenosili žádnou uniformu tak, jako je tomu v dnešních armádách. Každý viking si musel svou výstroj zajistit sám. Většina vikingských válečníků si mohla dovolit jen obyčejné zbraně a kožené brnění. To bylo navrženo tak, aby při boji nepřekáželo a umožňovalo snadný pohyb. Současně chránilo bojovníka proti ranám nepřítele a šípům. Bohatší vikingové měli bohatě zdobené meče a kvalitní drátěná brnění. Ta byla ovšem těžká a jejich výroba trvala dlouho.
Typický vikingský válečník nosil krátký kožený kabát, který byl teplý a tuhý. Pod ním měl oblečenu vlněnou nebo lněnou tuniku, velmi často zdobenou. Na nohou měl vlněné ponožky a boty z kozí nebo telecí kůže. Pro štěstí nosili na krku řetízek s Thorovým kladivem.
Typický vikingský válečník

Oblečení vikingů

Bylo přizpůsobeno jeho použití a pohodlí a daleko méně k současné módě. Protože skandinávské podnebí je chladné, bylo oblečení teplé, většinou vlněné nebo lněné. Vikingové měli rádi pestré barvy a často jimi své oblečení zdobili. Barviva na látky byla přírodní a získávala se z rostlin.
Každá vikingská žena měla doma nástroje pro výrobu látek. Protože výroba každého kusu oblečení byla časově velmi náročná, byl výsledný kus velmi jednoduchý
Vikingové se často vraceli ze svých cest s nákladem vlny a hedvábí. Hedvábí bylo ovšem velmi drahé a tak si jej mohli dovolit pouze bohatí jedinci.
Ženy nosily lněné šaty na kterých měly zástěru. Ta chránila šaty před ušpiněním a také se do ní daly často používané předměty např. nůž. Drobné předměty se také uvozovaly kolem zápěstí protože šaty neměly žádné kapsy. Na hlavě nosily šátek který byl u krku uvázán a opatřen broží.
Ukázka ženského oblečení

Postavení a práva žen ve vikingské společnosti

Vikingské ženy neměly ve společnosti zrovna nízké postavení, protože se musely téměř samy starat o chod hospodářství. Od nepaměti se skandinávské ženy účastnily všech slavností a obřadů, bojových cvičení, hostin a oslav. Směly volně vycházet, cestovat, přijímat mužské návštěvy. Dcery vítaly v norských domech hosty přípitkem na jejich zdraví a podávaly jim přes oheň roh. Severské ženy nepoznaly nikdy nesvobodu a závislost, které byly běžné jinde ve světě. Na severu byla žena ozdobou mužské společnosti. Měla vliv na mnohá jednání.
Otcové střežili čest svých dcer jako svou vlastní. Byli citliví na vše, co by mohlo jejich pověst poškodit. Žena mnohem volněji rozhodovala o věcech svých citů, o věcech lásky a vztahu k mužům.
Muži často umírali pro přízeň krásných žen, ale byla to vzpruha v boji a pobídka k velkým činům. Přízeň ženy jako odměna za statečnost je nejčastějším motivem norských hrdinných zpěvů.
Za určitých okolností se mohla žena dát rozvést. Řekla před svědky, že se rozvádí a to bylo vše. Muž měl stejná právo, ale musel ženě vrátit věno.
Podle starých zákonů byl ze země vykázán ten, kdo políbil dívku proti její vůli. Stalo-li se tak se souhlasem děvčete mohl být přesto potrestán pokutou ve výši tří marek, trvali-li na tom její rodiče.
Role dětí byla také důležitá. Dívky pomáhaly pomáhaly matce, učily se šít, prát, vařit a syny zase vychovávali jejich otcové - učili je bojovat a obstarávat potravu.

Bohové egypta


Egypt pro mě byl vždycky něco tajemnéto a posvátného. Ať už kvůli temné historii, nebo kvůli posvátnému zvířeti kočce (moje nej zvíře)... Možná jsem svůj minulý život prožila právě tam... A teď už bohové egypta:


Amon


Amset
Anup
Aton
Bastet
Duamutef

Eset

Hapi

Hathor

Hor
Chnum

Chons

Maat

Mut

Nebthet

Neit
Nut
Ptah

Re

Sachmet

Selket

Sobek
Sešat
Sutech

Thovt

Usire


Gymnastika

31. května 2008 v 14:25 | Tia ( maagie.blog.cz ) |  Cvičení

Pozdrav měsíci

Pozdrav Měsíci - Čandra namaskár, je promyšlená, cílevědomá sestava cviků, kterými se výborně procvičí celé tělo. Umožňuje přípravu k uvolnění se od stresů a námah uplynulého dne.
Tak jako Pozdrav Slunci svým předozadním ohýbáním dynamizuje a připravuje na nový den, tak Čandra namaskár ukončuje aktivity dne.
Může se cvičit jako zahájení před večerním cvičením, na ukončení běžných cvičení, případně jako samostatné večerní cvičení před spaním.
Jednotlivé polohy a spojovací pohyby mezi nimi jsou jakousi pantomimou, protože symbolicky vyjadřují i postoje cvičícího k příjemným i nepříjemným událostem uplynulého dne. Doprovázející dýchání je pomalé, hluboké, klidné a pravidelné. Celé cvičení má vyzařovat ladnost a přirozenost.
I.
Po ukončení dne vkročíme do pomyslné řeky a zklidníme se. Vycházíme ze stoje rozkročného. (Pokročilí cvičenci mohou mít stoj spojný pro následné propojení energií Země a vesmíru.) Narovnané ruce ve svěšené poloze přiložíme k sobě před tělem tak, že malíčkové hrany se dotýkají a dlaně směřují dopředu. V této pozici vydechneme.
Obrázek “http://www.volny.cz/m-musil/cn_soubory/obj47geo47pg1p4.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.

Pozdrav slunci

POZDRAV SLUNCI - sestava z 12ti cviků
"Pozdrav slunci", často nazýván i "Sluneční modlitba", je dynamická, na sebe navazující sestava cvičení, skládající se z 12 cviků.
Jedná se o co nejplynulejší, na sebe navazující cvičení, prováděného za pravidelného rytmického dýchání. Aktivuje tělo, mysl i ducha, povzbuzuje krevní oběh a nechává proudit energii celým tělem.
Ráno nám pomáhá probrat se po fyzické stránce a večer uvolňuje napětí celého dne. Čím jiným bychom tedy mohli začít náš den, než "pozdravem slunci"?
1. Rovně se postavte a dejte nohy k sobě. Ruce přiložte dlaněmi k sobě přímo před hrudník a zhluboka dýchejte.
2. Zvedejte ruce až do úplného vzpažení a přitom se zhluboka nadechněte. Lopatky tlačte k sobě a zatněte hýžďové svalstvo. Aniž byste se prohýbala v bederní části zad, zaklánějte se od oblasti hrudní páteře.
3. Vydechněte, ohněte celý svůj trup a hlavu nechejte volně skloněnou. Vaše záda by přitom měla vytvořit rovnou přímku. Špičkami prstů, nejlépe ovšem celými dlaněmi, se dotkněte země. Jednodušší je to s mírně pokrčenými koleny.
4. Nadechněte se, svou pravou nohu postavte co nejvíce dozadu a zapřete se bříškem chodidla. Druhá, ohnutá noha nese převážnou část vaší tělesné hmotnosti. Obě ruce položte těsně vedle předního chodidla. Hlavu držte vzpříma.
5. Zadržte dech a k noze vzadu přisuňte i levou nohu. Rukama se zapírejte přesně na úrovni ramen. Vaše tělo je napjaté a od hlavy až k patě by mělo tvořit jednu dokonalou přímku. Je-li pro vás tato pozice poněkud namáhavá, zapřete se koleny o podlahu.
6. Vydechněte a ohýbejte paže. Měla byste skončit v pozici, kdy se čelem, trupem, koleny a bříšky chodidel dotýkáte podlahy. Kyčle by měly být od země mírně vzdáleny.
7. Nyní položte na zem i boky. Napněte nohy a zhluboka se nadechněte. Při nádechu zvedejte hrudník a hlavu a přitom se opět zapírejte rukama. Zatněte hýžďové svalstvo.
8. Vydechujte a zvedejte pánev. Mějte napnuté nohy a celými chodidly se postavte co nejblíže vašim rukám. Hlavu držte rovně - jako by měla prodlužovat vaší páteř.
9. Nadechněte se a zároveň s tím položte ohnutou pravou nohu přímo mezi vaše ruce. Levá noha zůstává co možná nejvíce napnutá vzadu, zapřená opět o bříško chodidla. A vaše tělo by mělo opět vytvořit naprosto rovnou přímku. Je-li pro vás tato pozice poněkud namáhavá, položte na zem holeň nohy vzadu.
10. Vydechněte. Levou nohu položte dopředu a napněte kolena. Ohněte celý svůj trup a hlavu nechejte volně skloněnou. Záda přitom musí tvořit rovnou přímku. Špičkami prstů, nejlépe ovšem celými dlaněmi se dotkněte země. Jednodušší je to s mírně pokrčenými koleny.
11. Srovnejte se, vzpřímeně se postavte. Stranou zvedejte ruce až do úplného vzpažení a přitom se zhluboka nadechněte. Tlačte lopatky k sobě a zatněte hýžďové svalstvo. Záda od hrudní páteře nahoru zatlačte dozadu, přičemž ale dbejte na to, abyste se neprohýbala v bederní části zad.
12. Vydechněte a pozvolna připažte.
Jak často provádět toto cvičení?
Pozdrav slunci provádějte denně. Tak si sled cviků a pohybů zafixujete nejrychleji a vaše tělo si snadněji zvykne na nové pozice. Budete mnohem pohyblivější a ohebnější.
II.
Nabereme do dlaní pomyslnou očistnou vodu: s nádechem zvedneme rovně ruce nad hlavu, přičemž dlaně držíme ve vodorovné poloze. Vytvoříme si představu, že voda stéká na obličej z našich rukou. Splachujeme tak ze sebe nejen nečistoty fyzické, ale i mentální nánosy, které na nás v průběhu uplynulého dne ulpěly. V horní poloze jsou dlaně otočené dozadu, dělo je v záklonu, oči sledují prsty rukou. V této poloze jsme dokončili hluboký nádech. S výdechem spouštíme ruce po stranách těla. Dlaněmi, které jsou v naší představě mokré od očistné vody, setřeme z hlavy, tváří, hrudníku a boků pomyslný nános fyzických a psychických nečistot. Tomuto cviku se říká GANGA KRIJA. Lokty tlačíme dozadu.
Obrázek “http://www.volny.cz/m-musil/cn_soubory/obj49geo49pg1p4.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
III.
Na konci pohybu přiložíme ruce dlaněmi k sobě za svými zády. Je to okamžik ukončení úplného výdechu. Opustíme předcházející představu a s nádechem vytočíme spojené dlaně tak, aby prsty směřovaly vzhůru, a vytlačíme co nejvýše mezi lopatky. Dokončíme úplný nádech a současně se zakloníme.
Obrázek “http://www.volny.cz/m-musil/cn_soubory/obj53geo53pg1p4.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
IV.
S výdechem přecházíme do předklonu, ale hlavu a páteř držíme do poslední chvíle prohnuté dozadu. Pohyb tedy vychází z kyčelních kloubů a pak přechází na bederní oblast. Nakonec s dokončením výdechu uvolníme i hlavu a páteř, přejdeme do hlubokého předklonu. Poloha symbolicky naznačuje pozdrav odcházejícímu dni.
Obrázek “http://www.volny.cz/m-musil/cn_soubory/obj55geo55pg1p4.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
V.
S nádechem začneme narovnávat páteř postupně zdola nahoru. Hlava se zvedne nakonec, až se opět dostaneme do výchozí polohy. Vytočíme chodidla doleva a s výdechem jdeme opět se zakloněnou páteří a hlavou do předklonu k levé noze. Na konci pohybu s dokončením výdechu uvolníme hlavu i páteř tak, abychom se co nejvíce přiblížili hlavou ke kolenu. Nohy nepokrčujeme. Tomuto gestu se říká PÁRŠVOTTANÁSANA a zdravíme jím vše to, co se už stalo minulostí. Loučíme se s tím, co bylo v uplynulém dni výsledkem minulých pohnutek a skutků. Přijímáme tím celý den, který by pro nás měl býS nádechem se vrátíme do výchozí polohy. S výdechem se stejným způsobem skloníme k pravé noze. Pozdravíme tak všechno, co se z uplynulého dne promítne do budoucnosti a stane se tak příčinou dalších následků.
S nádechem se opět vrátíme do výchozí polohy, s výdechem spustíme ruce volně podél těla a narovnáme se do pevného stoje rozkročného.
Obrázek “http://www.volny.cz/m-musil/cn_soubory/obj55geo55pg1p4.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
VI.
V našem cvičení nastává chvíle pro vědomé uklidnění organismu. To nám dá ČANDRÁSANA. S nádechem vytočíme špičku levé nohy vlevo. S výdechem začneme zdvihat pravou nohu a současně spouštět levou ruku k zemi. Pravá ruka spočívá na pravém boku. V této poloze jsme pevně opřeni rukou o zem, noha stojí celým chodidlem na podložce, trup, hlava a zdvižená noha jsou v jedné rovině. Celý pohyb je podobný pohybu váhy, přičemž trup a zdvižená noha tvoří pevný celek. Je chybou nejdříve se předklonit, opřít ruku o zem a až potom začít zvedat nohu.
V této poloze procítíme tělo od špičky zvednuté nohy až po dlaň na zemi, jako bychom ho promývali uklidňující září Měsíce. Tímto cvičením se v ná S nádechem se vrátíme do stoje rozkročného a s výdechem cvik zopakujte na druhou stranu. Poloha symbolizuje vyrovnání s kladnými i zápornými zážitky uplynulého dne představuje tedy vyváženost. Při prožívání cviku nezapomeneme v obou případech na svou hlavu.
Obrázek “http://www.volny.cz/m-musil/cn_soubory/obj57geo57pg1p4.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
VII.
S nádechem se vrátíme do stoje rozkročného, s výdechem upažíme a s výdechem zaujmeme polohu TRIKÓNÁSANU. S nádechem se vrátíme zpět do stoje rozkročného s upažením a s výdechem zaujmeme trikónásanu na druhou stranu.s aktivuje uklidňující (Měsíční) energie.
Vaše mysl je už jasná a klidná a je takto schopna uvidět ty události dne, které jsme měli řešit jinak či lépe a ty, které jsme řešili dobře (význam úklonu vlevo). Při úklonu vpravo si vybavíme ty poznatky uplynulého dne, které budeme chtít v budoucnosti či hned zítra rozvíjet.
Obrázek “http://www.volny.cz/m-musil/cn_soubory/obj67geo67pg1p4.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
VIII.
S nádechem se vzpřímíme do stoje rozkročného s upažením a s výdechem přiložíme dlaň pravé ruky k levé dlani, která zůstává na místě. Současně vytočíme obě chodidla vlevo. Sevřeme ruce do pěstí, levou ruku necháme na místě a pravou s nádechem táhneme podél levé a kolem trupu co nejdále dozadu. čením.
Tento pohyb napodobuje pohyb lukostřelce, který pravou rukou napíná tětivu. V k

Jóga

31. května 2008 v 14:22 | Tia ( maagie.blog.cz ) |  Cvičení

Různé formy jógy

Je známo mnoho druhů jóg, mezi ty nejzákladnější patří:
 1. Hathajóga - jóga fyzických cvičení, využívající tzv. ásan - různých terapeutických poloh těla, které vitalizují celý organismus a mají vliv i na pránické, tj. enegetické tělo člověka.
 2. Bhaktijóga - jóga lásky a odevzdanosti Bohu. V této józe žák, bhakta, uctívá Boha v některé jeho podobě či formě (Višnu, Šiva, Šakti,...) a odevzdává svůj život božstvu. Láska a sebeodevzdání pak ruší iluzi ega (žák zapomíná na své já) a jogín dosahuje osvícení.
 3. Džňánajóga - jóga poznání, moudrosti. Jogín studiem, meditacemi a koncentrací dospívá k sebepoznání, osvícení.
 4. Rádžajóga - královská jóga, tzv. osmistupňová stezka, stezka pevné vůle a sebekázně. Využívá ásan, pránájámy, meditací, koncentrací a krijí.
 5. Karmajóga - jóga nesobecké činnosti. Jogín se snaží o nesobecký život a nesobeckou službu druhým bytostem. Touto jógou se očišťuje charakter člověka, mysl i vědomí.
 6. Kundaliníjóga - jóga povzvedání energie člověka tzv. Šakti. Jogín pracuje s čakrami, energetickými centry v pránickém těle a nádími, dráhami, jimiž energie proudí.
 7. Gurujóga - Jóga uctívání mistra. Žák dosahuje osvícení díky přímé pomoci svého mistra - Gurua.
 8. Iyengar jóga - Iyengara představuje odstupňovaný systematický přístup k józe, který klade velký důraz na přesnost pohybu a tím na získání maximálního účinku ze cvičení.
 9. Nana a mantra jóga - Působením zvukových vibrací, které energii v těle harmonizují a mysl uklidňují se dosahuje překvapivě léčivých účinků na psychiku člověka.
 10. Aštangajóga - Má samozřejmě spirituální základ, ale klade také velký důraz na provedení ásán, které se v celých sériích přelévají jedna v druhou v pomalém, nepřetržitém pohybu - jako v tanci.
Více a více lidí přichází na to, že jóga není žádné sektářství, že nikoho neomezuje, ale naopak každou bytost otužuje psychicky i fyzicky a dává jí svobodu. Štěstí, klid a mír, které hledáte možná všude kolem, najdete pomocí jógy v sobě.

Kdy není vhodná Bikram Jóga

Děti do 13 let by ji cvičit neměly. Stejně tak ženy v prvních třech měsících těhotenství. Od 4. měsíce je bikram jóga dovolena, a to až do doby, dokud to bříšku nevadí. Po porodu se do tělocvičny mohou vrátit po šestinedělí.
Bikram jóga

Bikram Jóga obecně

Lekce Bikram jógy
Bikram jóga je systém 26 póz Hatha jógy a dvou dýchacích cvičení. Každá z těchto póz systematicky připravuje tělo na pózu následující, pořadí se nikdy nemění.
Touto vědecky vystavěnou metodou stlačování, protahování a posilování se stimulují všechny systémy lidského těla, čímž se předchází nemocem, zraněním a zpomalují se příznaky stárnutí. Všechny úrovně cvičí společně, podle svých možností. Ke zdokonalení dochází neuvěřitelně rychle. Lekce trvají 90 minut a cvičí se v místnosti vytopené na 42 °C (v Indii je tato teplota brána jako běžná).
Proč cvičit v teple
Cvičení bikram jógy v teple je podle zakladatele jedním z klíčů k úspěchu celého metody, protože cviky jógy v chladném prostředí mohou tělu velmi uškodit. Je totiž důležité si uvědomit, že cvičením jógy se mění struktura lidského těla. Ostatně nebezpečí úrazu při sportu v chladných prostorech platí pro všechny sportovní disciplíny obecně.
26 póz Hatha jógy 26 póz Hatha jógy

Působení cvičení na lidský organizmus

 • Pročištění lymfatického systému,
 • správná distribuce kyslíku a živin ke každému tělesnému vláknu,
 • posílení imunitního systému,
 • stimulování endokrinních žláz (s vnitřním vylučováním),
 • zvýšení kapacity plic, posílení srdeční činnosti,
 • zvýšení pružnosti páteře,
 • dostatečné množství maziva v kloubech, posílení kostí,
 • protažení, tonifikace a posílení svalů, zlepšení celkové rovnováhy,
 • eliminace toxinů,
 • zlepšení krevního oběhu,
 • zklidnění mysli,
 • spojení těla a mysli.

Historie Bikram jógy

Tento druh jógy se zrodil v Indii a jejím zakladatelem je, jak název napovídá, Bikram Chodhury. Díky spojení svých znalostí dávných učení se spoluprácí s vědci a lékaři vytvořil nový druh tělu prospěšného cvičení.
Na počátku 70. let svoji jógu přivezl do USA a založil první školu. Odtud se pak tento sport postupně rozšířil na další kontinenty.

Jóga

Slovo "jóga" pochází ze sanskrtu a znamená "spojit, sjednotit". Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo, mysl, vědomí i duši do rovnováhy.
Takto nám jóga pomáhá zvládnout každodenní nároky, problémy i starosti. Pomocí jógy v sobě rozvíjíme vyšší porozumění sobě samým, smyslu svého života i svému vztahu k Bohu. Na duchovní cestě nás jóga přivádí k nejvyššímu poznání a trvalé blaženosti ve sjednocení individuálního a univerzálního Já. Je to světlo života, univerzální, tvůrčí vědomí, které je stále bdělé, vědomí, jež bylo, je a bude věčné.
Před mnoha tisíciletími zkoumali indičtí rišiové (mudrci a světci) ve svých meditacích přírodu a vesmír. Probádali zákony hmotných i duchovních oblastí a získali vhled do základních souvislostí ve vesmíru. V zevním světě i na duchovních úrovních prozkoumali vesmírné i přírodní zákony a prvky, život na Zemi, i síly a energie působící v kosmu. Už ve védách je popsána a objasněna jednota hmoty a energie, vznik vesmíru a působení elementárních sil. Mnohé z těchto poznatků dnes znovu objevuje a potvrzuje moderní věda.
Citováno z knihy Paramhans svámí Mahéšvaránanda: Systém "Jóga v denním život
http://www.hbl.cz/image/200706030929_joga.jpg

Tetovíní

31. května 2008 v 13:02 Tetování
e

O mě

31. května 2008 v 12:53 | Restalon |  O mě
Tak tohle zvýřátko se mi líbí nejvíc.
Tady je kontaktní email a.stary@seznam.cz číslo na mobil pošlu až přes email

Emo

31. května 2008 v 12:51 | www.emo.aceweb.cz |  Emo

Jak být EMO!

Emo pravidla nejsou! To by jste si měli sakra uvědomit. Proč by měl mít nějaký životní styl pravidla. Vždyť to ani není možné. Životní styl znamená to co každý den žijeme, jaké máme názory, co děláme ve volném čase, s jakými lidmi trávíme svůj život. A podle toho se můžete zařadit do určitého životního stylu. Slovo zařadit ale nesmíte brát doslovně. Někdo má rád diskotéky a uplá trička, tak je třeba technař. Ale neexistují žádné technařské pravidla.
A stejně tak je to i s emo stylem. Někomu se líbí žít emocionálně, tak je prostě emo. Ale i přesto, že emo nemá pravidla, můžeme emaře (ne emo pozéra) poznat podle určitých znaků. Emo uznává jakýsi životní styl a názory. Chce ovlivnit společnost, aby se chovala etičtěji a hummáněji - hlavně potom vůči zvířatům a přírodě jako takové. Proto se zajímá o politiku, ekologii a morální zásady. A i proto je zde snaha stát se sXe (SxE), což znamená "straight edge" - žádné drogy, tabák, alkohol (někdy třeba i kofein) a hlavně být veganem či vegetariánem. Také je tu samozřejmě silný " kult " DIY (nebo-li "Do It Yourself"), který spočívá ve vyrábění si různého oblečení, doplňků a pod. různými technikami. Prostě je to snaha být, co nejméně závislý na konzumní společnosti, což je v undergroundu vcelku předpokládaná záležitost. To by tak zhruba bylo k tomuto životnímu stylu.

Obrázky

31. května 2008 v 12:33 Magie

Obrana proti černé magii

31. května 2008 v 12:26 | Tia ( maagie.blog.cz ) |  Magie

Cvičení proti magickým útokům

Fyzivké cvičení
Za účelem omlazení a prodloužení života. Zvyšuje vitalitu organismu na všech úrovních a omezuje zranitelnost vůči duchovním útokům.. Pokud se cvičí denně, pomáhá cvičení vybudovat zdravé jádro,které obnoví a udrží zdraví těla, mysli, a ducha. Vyvažuje a harmonizuje, navozuje stav harmonizace a uvolnění, ideální pro meditaci.Jako kulisu si můžete pustit meditační hudbu, či vaši oblíbenou pomalejší píseň.
Každé cvičení začínejte tím, že se několik vteřin vzpřímeně postavíte a zhluboka se několikrát nadechnete. Měli byste být bosi a na sobě mít oděv.
Cvičení první
1. Posaďte se a nohy roztáhněte do šíře ramen. Dívejte se před sebe.
2. Napřimte páteř a zvedněte obě ruce do výše ramen.
3. Ohněte lokty do tvaru L, přičemž prsty míří vzhůru a dlaně jsou otočeny směrem od hlavy.
Pomalu a zhluboka dýchejte a tuto pozici udržujte tak dlouho, jak to zvládnete.
4. Uvolněte se , svěste paže a postavte se.
Cvičení druhé
1. S nohama rozkročenýma do šíře ramen a špičkami směřující kupředu se posaďte do dřepu.
2. Sepněte dlaně a lokty mezi kolena. Zatlačte do chodidel, ruce směřující vpřed a pohled dopředu.
3. Pomalu a zhluboka dýchejte a tuto pozici udržujte tak dlouho, jak to zvládnete.
4. Uvolněte se, svěste paže a postavte se.
Cvičení třetí
1. Lehněte si na břicho. Ruce si dejte pod oblast žaludku, dlaně položte na podlahu, přičemž palce a ukazováčky spojte do tvaru srdce.
2. Zvedněte se na rukou a nohou, jako byste dělali klik. Prsty u nohou by měly být napřímené, takže váha těla spočívá na palcích u nohou. Napněte tělo od krku až po paty.
3. Dívejte se dopředu a snažte se udržet dech pomalý a pravidelný. Pozici udržte tak dlouho, jak se vám podaří, pak si pomalu lehněte na podlahu.
Cvičení čtvrté
1. Postavte se s nohama rozkročenýma od šíře ramen, s prsty směřujícími dopředu.
2. Upažte do výše ramen, dlaně směřující k zemi.
3. Dívejte se vpřed, a pak stočte panenky směrem nahoru, jako byste se chtěli podívat na strop, ale hlavou nehýbejte.
4. Natáhněte prsty u rukou. Dýchejte pomalu a zhluboka a vydržte v této pozici co nejdéle.
5. Uvolněte se a svěste paže.Možná pro vás bude nejpříjemnější si dlaně přitisknout k srdci, jako byste se modlili.Uvolněte oči, hlavu a ramena a veškerá napětí a emoce nechejte odplynout. Tato cvičení může zasáhnout hluboké části vaší duše a uvolnit potlačené emoce.To je pozitivní efekt a měli byste mu nechat volný průběh

Manuál k rozpouštění odporu

1. Uvědomte si negativní emoci, kterou chcete řešit. Může to být strach, vztek, smutek, sebelítost, nenávist, nebo i jen nelibost k někomu nebo k něčemu. Všechny tyto emoce mají společný základ - odpor.
2. Představte si vztah, který máte mezi sebou a tím, ke komu určitou formu odporu cítíte, jako scénku. Stojíte proti němu, on čelem k vám, a mezi vámi je váš odpor. Prociťte si ho, uvědomte si jeho směr, a také to, co se jeho prostřednictvím snažíte s vaším protějškem udělat.
3. Odpor je nástroj, skrze který onoho člověka, věc, jev či událost odstrkujete ze svého vědomí, ze svého prožitku přítomného okamžiku, a nechcete mu dovolit vejít dovnitř. To způsobuje, že předmět vašeho odporu stojí neustále proti vám v té podobě, k jaké svůj odpor cítíte, a vše, co k vám zvnějšku přichází, musí skrze tuto podobu projít. Vše je tudíž vaším odporem zabarveno, tímto způsobem si tvoříte svoji realitu, a dokud váš odpor bude na svém místě, váš život se nemůže změnit.
4. Prociťte si znovu svůj odpor, a uvědomte si ho třeba v podobě ruky, kterou vztahujete proti předmětu svého odporu - vaše ruka ho odstrkuje. Prociťte si napětí v té ruce, to, že je to vaše vůle, která ho způsobuje….a pak pomalu toto napětí povolujte. Měňte gesto odporu v gesto přijetí, povolujte svůj odpor, a začněte přijímat to, co bylo předmětem vašeho odmítnutí. Sledujte, jak se blíží k vám, směrem k vašemu srdci. Prociťte si, jak se přitom váš odpor mírní, ubývá, mizí, až se mění v pocity smíření, vyrovnání, přijetí. V tu chvíli předmět svého odporu přijímáte do svého srdce, a vnímáte, jak s vámi splývá. Přijímáte ho do sebe…a cítíte, jak spolu s vaším odporem zmizelo i všechno nepřijatelné. Vše, co nyní cítíte, je láska a radost, obohacení a úleva: vždyť zmizela vaše námaha, která byla neustále vynakládána na odmítání. O tuto energii jste nyní bohatší.
5. Prociťujte, jak s úlevou starý stav věcí propouštíte skrze sebe, skrze svoje srdce do minulosti: předmět vašeho dřívějšího odporu ve své staré podobě odchází, a před vámi nyní leží čistý stůl: všechno konečně můžete vidět v pravé podobě, protože zmizelo to, co jste neustále odstrkovala, a co vám zastíralo jasný výhled. Jste svobodná, volná, a můžete si nyní užívat svoji svobodu, lásku a radost….prociťte si ty pocity, a uvědomujte se nich během dne co nejčastěji!

Vymítání Ďábla

Příčinami rozdílných stanovisek a silných rozporů stále zůstává otázka posedlosti a tím i vymítání zlých duchů z posedlého člověka. V zásadě se rozlišují dva stupně posedlosti:

- oprese (napadení)
- obrese (obléhání, obklíčení, blokáda).
U prvně jmenovaného stupně jde o působení časově omezené, ve druhém případě o delší nebo i trvalý stav. Jednotlivé případy se vzájemně liší co do intenzity projevů a důsledků.
Některé příklady oprese:
- pocity stísněnosti
- jasnozření
- věštectví
- časově omezená znalost cizích jazyků, kterým se dotyčná osoba nikdy neučila
- náhlé záchvaty extáze a šílené, zpravidla něčím vyvolané
- náhlá změna myšlení jako když přes člověka jedná někdo druhý
- mediální projevy.
Některé příklady obrese:
- trvalý stav sebeobviňování z těžkého provinění
- některé choroby duševní i tělesné
- těžká závislost na klasických drogách a jiných toxických látkách včetně alkoholismu, tabakismu, kofeinismu atd.
- duchovní vlivy přijaté z okultismu, teosofie a některých orientálních nauk.

Otázka určování posedlosti osob je vždy velmi citlivá. V minulosti byla tato oblast značně zneužívána, např. v masových čarodějnických procesech. Bylo prokázáno, že drtivá většina osob popravených za čarodějnictví neměla s těmito záležitostmi nic společného. K určitému zneužití může docházet i v dnešní době, zejména v sektách při řešení názorových rozporů.
Podle mínění psychiatrů a spisovatelů, kteří se vážně zabývali fenomény posedlosti, nedochází už k výskytům tzv. klasických příkladů, neboť úměrnost počtu těchto jevů je závislá na nevzdělanosti, absenci intelektu a odpovídajícího společenského vědomí obyvatelstva. Praxe a svědectví současných exorcistů, tj. osob zabývajících se praktickým vymítáním zlých duchovních sil z lidí, však předkládají důkazy, že boj s čistými projevy démonismu je sváděn i dnes v nijak neztenčené míře a nikoliv jen u výše zníněných skupin obyvatelstva. H. A. Maxwell Whyte ("Vláda nad démony") uvádí některé potíže, se kterými postižení lidé vyhledávají pomoc v exorcismu: revmatismus, srdeční těžkosti, plicní nemoci, bolesti krku, žárlivost, zlostnost, nenávist, sebesoucit, vražda, sebevražda, kouření, opilost, nezákonný sex, drogy. Jako příklad citlivého postupu při exorcismu popisuje Ernst Benz ("Parapsychologie und Religien") příklad faráře Gassnera z 18. stol. Když tomuto faráři přivedli člověka, u kterého se domnívali, že je posedlý, tázal se ho napřed na obtíže a pak opatrně vyzkoušel formu malého exorcismu. Pokud se u dotyčného neprojevily charakteristické znaky (zloba, odpor, křeče, pád na zem atd.), předal nemocného lékařům, neboť se prokazatelně nejednalo o posedlost.

Magie svící

Barvy svíček - co symbolizují:
Obrázek “http://www.magica.cz/Vitr/Vitr4/svice.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
Bíllá svíčka - pohoda, klid, čistota, harmonie...Pomůže nám uspořádat věci, které nás už delší dobu znepokojují...
Žlutá svíčka- symbol hojnosti a dlouhověkosti. Zajišťuje společenský uspěch. Hodí se na oslavy a mejdany!
Zelená svíčka- barva přírody, tedy síla, zdraví a vůně lesních plodů. Pomáhá uzdravit své tělesné i duševní problémy.
Modrá svíčka- symbolizuje rodinou pohodu. Zajístí relaxaci a duševní klid. Posiluje také kreativitu a myšlení.
Fialová svíčka- symbolizuje pestrost života. Také uvolňuje mysl a svědčí magii - tedy nadpřirozeným silám.
Co vyčteš z plamenů svíček?
Silný plamen - znamení dobrých sil a štěstí.
Slabý plamen - zasahuje do tvého soustředění, dělej s tím něco!
K východu- dobře si vše rozmysli, všechna pro a proti jsou dobrá!
K severu- potřebuješ hodně odvahy a času, čeká tě těžká zkouška.
K jihu- čeká tě velký úspěch!

Magické souboje

Útočil na vás někdo svojí magií? Že ne? Ale jen tak to nepoznáte...
Zjevilo se vám někdy před očima nějaké zvíře, které tam doopravdy nebylo?
Bylo to zlé zvíře? Kobra? (jasně že i něco jiného)
Ano, kobra se používá na zahnání satanistů.
Ale vy nejste satanista?
Tak potom je v tom něco jiného:

Příznaky
Před očima se vám jeví strašidelné zvířata... Padají na vás mdloby.... TAK SE BRAŇTE!!!

Co dělat
Myslete na vaše nejoblíbenější zvíře a na to jak rostrhá protivníka na kousky. Třeba v mojem případě to bude gepard. Budu horlivě myslet jak velký, silný a krásný gepard roztrhá malou slizkou kobru, které najednou došel jed :D. Hned poznáte že je to lepší. Ale pozor. Až tak lehké to není. Protože myslím že asi nejste trénovaný, zkušený kouzelník (nebo ano?) bude to mít protivník jednodušší. Ještě lehčí to bude když budete znát protivníkovo jméno a taky si pojmenujete svoje vymyšlené zvíře. Můj vymyšlený gepard se jmenuje DangerMoon ale říkám mu jednoduše Monty :)). Když znáte protivníkovo jméno můžete s ním dělat věcí...

Co s tím jménem?

Trhátko

Vezměte si kus papíru a smuchlejte ho do tvaru protivníka (asi člověk, zvíře by neůtočilo myslí) pojmenujte ho protivníkovým jménem a přitom je výhoda když víte jak vypadá. Rozjasněte si jeho obraz v mysli a řekněte postavičce její jméno. Když je vaše nejoblíbenější část dnu (třeba v noci) postavičku spalte, nebo roztrhejte na malililililililinké kousíčky. Spálení je účinnější. Nemusí ale být jenom z papíru, ale papír je nejvhodnější. Ještě lepší jsou nějaké počůrané noviny nebo tak, aby jste si pořádně vyjádřili co pro vás protivník znamená :D.

Kletba

Můžete ho jednoduš proklít. Text už nechám na vás :D.

Zrušení kletby

Na obranu proti kletbám je nejjednodušší použít nějaký amulet. Ten nejznámější a nejúčinější je pentagram.

Meditace

31. května 2008 v 12:20 | Tia ( maagie.blog.cz ) |  Magie

Meditace je uvolnění, doplňování energie a dobra. Opravdu pomáhá. Jak na to:

 • Vklidu se posaď na tiché místo, kde tě nikdo nebude rušit.
 • Sedni si do meditačního sedu*, nebo aspoň do "kraula".
 • Zavři oči a uvolni se. Otevři dobru své srdce, a dobro vdechuj. Vydechuj zlo.
 • Dej dobru souhlas ať může vztoupit do tvého srdce.
 • Cítíš jak se tvoje srdce otevírá dobru. Otevři ho ještě více aby k tobě mohlo projít víc dobra.
 • Vidíš jak ti tvoje vyšší já podává stříbrný pohár plný energie. Jestli už cítíš že jsi dobrem plný/á tak se z poháru napij. Ucitíš volnost a energii že bys mohl/a létat (Red Bull dává křídla :D).
 • Vrať se do svého těla. Zjisti jestli máš energii s sebou. Zjisti jestli máš to dobro a lásku. Vše by mělo být v pořádku tak pomalu vstaň. Jestli s sebou energii neucítíč nevstávej, ale vrať se znovu do meditace a zkus dobro vzít s sebou.
Tohle je nejčastější způsom meditace. Meditovat můžete také přemýšlením o problémech(a jejich následným vyřešením v meditace). Meditace by měla být přemýšlením o kladných věcech a nebo vyřešením záporných.
* Meditační sed je "kraul", kdy máš chodidla(špička a pata) položená na lýtkách (obrázek A1), nebo nohy za sebou, ale to je méně používané (obrázek B):
http://www.meditace.wz.cz/fotky/sezeni.jpg

Astrální cestování

31. května 2008 v 8:17 | Tia ( maagie.blog.cz ) |  Magie
Co to vlastně je?
Cesta ven, pryč ze své tělesné schránky. Podíváte se tam, kde jste v životě nebyli a prohledáte důvěrně známá místa. Ale to až později, kdy to budete perfektně zvládat.