Gymnastika

31. května 2008 v 14:25 | Tia ( maagie.blog.cz ) |  Cvičení

Pozdrav měsíci

Pozdrav Měsíci - Čandra namaskár, je promyšlená, cílevědomá sestava cviků, kterými se výborně procvičí celé tělo. Umožňuje přípravu k uvolnění se od stresů a námah uplynulého dne.
Tak jako Pozdrav Slunci svým předozadním ohýbáním dynamizuje a připravuje na nový den, tak Čandra namaskár ukončuje aktivity dne.
Může se cvičit jako zahájení před večerním cvičením, na ukončení běžných cvičení, případně jako samostatné večerní cvičení před spaním.
Jednotlivé polohy a spojovací pohyby mezi nimi jsou jakousi pantomimou, protože symbolicky vyjadřují i postoje cvičícího k příjemným i nepříjemným událostem uplynulého dne. Doprovázející dýchání je pomalé, hluboké, klidné a pravidelné. Celé cvičení má vyzařovat ladnost a přirozenost.
I.
Po ukončení dne vkročíme do pomyslné řeky a zklidníme se. Vycházíme ze stoje rozkročného. (Pokročilí cvičenci mohou mít stoj spojný pro následné propojení energií Země a vesmíru.) Narovnané ruce ve svěšené poloze přiložíme k sobě před tělem tak, že malíčkové hrany se dotýkají a dlaně směřují dopředu. V této pozici vydechneme.
Obrázek “http://www.volny.cz/m-musil/cn_soubory/obj47geo47pg1p4.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.

Pozdrav slunci

POZDRAV SLUNCI - sestava z 12ti cviků
"Pozdrav slunci", často nazýván i "Sluneční modlitba", je dynamická, na sebe navazující sestava cvičení, skládající se z 12 cviků.
Jedná se o co nejplynulejší, na sebe navazující cvičení, prováděného za pravidelného rytmického dýchání. Aktivuje tělo, mysl i ducha, povzbuzuje krevní oběh a nechává proudit energii celým tělem.
Ráno nám pomáhá probrat se po fyzické stránce a večer uvolňuje napětí celého dne. Čím jiným bychom tedy mohli začít náš den, než "pozdravem slunci"?
1. Rovně se postavte a dejte nohy k sobě. Ruce přiložte dlaněmi k sobě přímo před hrudník a zhluboka dýchejte.
2. Zvedejte ruce až do úplného vzpažení a přitom se zhluboka nadechněte. Lopatky tlačte k sobě a zatněte hýžďové svalstvo. Aniž byste se prohýbala v bederní části zad, zaklánějte se od oblasti hrudní páteře.
3. Vydechněte, ohněte celý svůj trup a hlavu nechejte volně skloněnou. Vaše záda by přitom měla vytvořit rovnou přímku. Špičkami prstů, nejlépe ovšem celými dlaněmi, se dotkněte země. Jednodušší je to s mírně pokrčenými koleny.
4. Nadechněte se, svou pravou nohu postavte co nejvíce dozadu a zapřete se bříškem chodidla. Druhá, ohnutá noha nese převážnou část vaší tělesné hmotnosti. Obě ruce položte těsně vedle předního chodidla. Hlavu držte vzpříma.
5. Zadržte dech a k noze vzadu přisuňte i levou nohu. Rukama se zapírejte přesně na úrovni ramen. Vaše tělo je napjaté a od hlavy až k patě by mělo tvořit jednu dokonalou přímku. Je-li pro vás tato pozice poněkud namáhavá, zapřete se koleny o podlahu.
6. Vydechněte a ohýbejte paže. Měla byste skončit v pozici, kdy se čelem, trupem, koleny a bříšky chodidel dotýkáte podlahy. Kyčle by měly být od země mírně vzdáleny.
7. Nyní položte na zem i boky. Napněte nohy a zhluboka se nadechněte. Při nádechu zvedejte hrudník a hlavu a přitom se opět zapírejte rukama. Zatněte hýžďové svalstvo.
8. Vydechujte a zvedejte pánev. Mějte napnuté nohy a celými chodidly se postavte co nejblíže vašim rukám. Hlavu držte rovně - jako by měla prodlužovat vaší páteř.
9. Nadechněte se a zároveň s tím položte ohnutou pravou nohu přímo mezi vaše ruce. Levá noha zůstává co možná nejvíce napnutá vzadu, zapřená opět o bříško chodidla. A vaše tělo by mělo opět vytvořit naprosto rovnou přímku. Je-li pro vás tato pozice poněkud namáhavá, položte na zem holeň nohy vzadu.
10. Vydechněte. Levou nohu položte dopředu a napněte kolena. Ohněte celý svůj trup a hlavu nechejte volně skloněnou. Záda přitom musí tvořit rovnou přímku. Špičkami prstů, nejlépe ovšem celými dlaněmi se dotkněte země. Jednodušší je to s mírně pokrčenými koleny.
11. Srovnejte se, vzpřímeně se postavte. Stranou zvedejte ruce až do úplného vzpažení a přitom se zhluboka nadechněte. Tlačte lopatky k sobě a zatněte hýžďové svalstvo. Záda od hrudní páteře nahoru zatlačte dozadu, přičemž ale dbejte na to, abyste se neprohýbala v bederní části zad.
12. Vydechněte a pozvolna připažte.
Jak často provádět toto cvičení?
Pozdrav slunci provádějte denně. Tak si sled cviků a pohybů zafixujete nejrychleji a vaše tělo si snadněji zvykne na nové pozice. Budete mnohem pohyblivější a ohebnější.
II.
Nabereme do dlaní pomyslnou očistnou vodu: s nádechem zvedneme rovně ruce nad hlavu, přičemž dlaně držíme ve vodorovné poloze. Vytvoříme si představu, že voda stéká na obličej z našich rukou. Splachujeme tak ze sebe nejen nečistoty fyzické, ale i mentální nánosy, které na nás v průběhu uplynulého dne ulpěly. V horní poloze jsou dlaně otočené dozadu, dělo je v záklonu, oči sledují prsty rukou. V této poloze jsme dokončili hluboký nádech. S výdechem spouštíme ruce po stranách těla. Dlaněmi, které jsou v naší představě mokré od očistné vody, setřeme z hlavy, tváří, hrudníku a boků pomyslný nános fyzických a psychických nečistot. Tomuto cviku se říká GANGA KRIJA. Lokty tlačíme dozadu.
Obrázek “http://www.volny.cz/m-musil/cn_soubory/obj49geo49pg1p4.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
III.
Na konci pohybu přiložíme ruce dlaněmi k sobě za svými zády. Je to okamžik ukončení úplného výdechu. Opustíme předcházející představu a s nádechem vytočíme spojené dlaně tak, aby prsty směřovaly vzhůru, a vytlačíme co nejvýše mezi lopatky. Dokončíme úplný nádech a současně se zakloníme.
Obrázek “http://www.volny.cz/m-musil/cn_soubory/obj53geo53pg1p4.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
IV.
S výdechem přecházíme do předklonu, ale hlavu a páteř držíme do poslední chvíle prohnuté dozadu. Pohyb tedy vychází z kyčelních kloubů a pak přechází na bederní oblast. Nakonec s dokončením výdechu uvolníme i hlavu a páteř, přejdeme do hlubokého předklonu. Poloha symbolicky naznačuje pozdrav odcházejícímu dni.
Obrázek “http://www.volny.cz/m-musil/cn_soubory/obj55geo55pg1p4.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
V.
S nádechem začneme narovnávat páteř postupně zdola nahoru. Hlava se zvedne nakonec, až se opět dostaneme do výchozí polohy. Vytočíme chodidla doleva a s výdechem jdeme opět se zakloněnou páteří a hlavou do předklonu k levé noze. Na konci pohybu s dokončením výdechu uvolníme hlavu i páteř tak, abychom se co nejvíce přiblížili hlavou ke kolenu. Nohy nepokrčujeme. Tomuto gestu se říká PÁRŠVOTTANÁSANA a zdravíme jím vše to, co se už stalo minulostí. Loučíme se s tím, co bylo v uplynulém dni výsledkem minulých pohnutek a skutků. Přijímáme tím celý den, který by pro nás měl býS nádechem se vrátíme do výchozí polohy. S výdechem se stejným způsobem skloníme k pravé noze. Pozdravíme tak všechno, co se z uplynulého dne promítne do budoucnosti a stane se tak příčinou dalších následků.
S nádechem se opět vrátíme do výchozí polohy, s výdechem spustíme ruce volně podél těla a narovnáme se do pevného stoje rozkročného.
Obrázek “http://www.volny.cz/m-musil/cn_soubory/obj55geo55pg1p4.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
VI.
V našem cvičení nastává chvíle pro vědomé uklidnění organismu. To nám dá ČANDRÁSANA. S nádechem vytočíme špičku levé nohy vlevo. S výdechem začneme zdvihat pravou nohu a současně spouštět levou ruku k zemi. Pravá ruka spočívá na pravém boku. V této poloze jsme pevně opřeni rukou o zem, noha stojí celým chodidlem na podložce, trup, hlava a zdvižená noha jsou v jedné rovině. Celý pohyb je podobný pohybu váhy, přičemž trup a zdvižená noha tvoří pevný celek. Je chybou nejdříve se předklonit, opřít ruku o zem a až potom začít zvedat nohu.
V této poloze procítíme tělo od špičky zvednuté nohy až po dlaň na zemi, jako bychom ho promývali uklidňující září Měsíce. Tímto cvičením se v ná S nádechem se vrátíme do stoje rozkročného a s výdechem cvik zopakujte na druhou stranu. Poloha symbolizuje vyrovnání s kladnými i zápornými zážitky uplynulého dne představuje tedy vyváženost. Při prožívání cviku nezapomeneme v obou případech na svou hlavu.
Obrázek “http://www.volny.cz/m-musil/cn_soubory/obj57geo57pg1p4.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
VII.
S nádechem se vrátíme do stoje rozkročného, s výdechem upažíme a s výdechem zaujmeme polohu TRIKÓNÁSANU. S nádechem se vrátíme zpět do stoje rozkročného s upažením a s výdechem zaujmeme trikónásanu na druhou stranu.s aktivuje uklidňující (Měsíční) energie.
Vaše mysl je už jasná a klidná a je takto schopna uvidět ty události dne, které jsme měli řešit jinak či lépe a ty, které jsme řešili dobře (význam úklonu vlevo). Při úklonu vpravo si vybavíme ty poznatky uplynulého dne, které budeme chtít v budoucnosti či hned zítra rozvíjet.
Obrázek “http://www.volny.cz/m-musil/cn_soubory/obj67geo67pg1p4.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
VIII.
S nádechem se vzpřímíme do stoje rozkročného s upažením a s výdechem přiložíme dlaň pravé ruky k levé dlani, která zůstává na místě. Současně vytočíme obě chodidla vlevo. Sevřeme ruce do pěstí, levou ruku necháme na místě a pravou s nádechem táhneme podél levé a kolem trupu co nejdále dozadu. čením.
Tento pohyb napodobuje pohyb lukostřelce, který pravou rukou napíná tětivu. V k
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.