Obrana proti černé magii

31. května 2008 v 12:26 | Tia ( maagie.blog.cz ) |  Magie

Cvičení proti magickým útokům

Fyzivké cvičení
Za účelem omlazení a prodloužení života. Zvyšuje vitalitu organismu na všech úrovních a omezuje zranitelnost vůči duchovním útokům.. Pokud se cvičí denně, pomáhá cvičení vybudovat zdravé jádro,které obnoví a udrží zdraví těla, mysli, a ducha. Vyvažuje a harmonizuje, navozuje stav harmonizace a uvolnění, ideální pro meditaci.Jako kulisu si můžete pustit meditační hudbu, či vaši oblíbenou pomalejší píseň.
Každé cvičení začínejte tím, že se několik vteřin vzpřímeně postavíte a zhluboka se několikrát nadechnete. Měli byste být bosi a na sobě mít oděv.
Cvičení první
1. Posaďte se a nohy roztáhněte do šíře ramen. Dívejte se před sebe.
2. Napřimte páteř a zvedněte obě ruce do výše ramen.
3. Ohněte lokty do tvaru L, přičemž prsty míří vzhůru a dlaně jsou otočeny směrem od hlavy.
Pomalu a zhluboka dýchejte a tuto pozici udržujte tak dlouho, jak to zvládnete.
4. Uvolněte se , svěste paže a postavte se.
Cvičení druhé
1. S nohama rozkročenýma do šíře ramen a špičkami směřující kupředu se posaďte do dřepu.
2. Sepněte dlaně a lokty mezi kolena. Zatlačte do chodidel, ruce směřující vpřed a pohled dopředu.
3. Pomalu a zhluboka dýchejte a tuto pozici udržujte tak dlouho, jak to zvládnete.
4. Uvolněte se, svěste paže a postavte se.
Cvičení třetí
1. Lehněte si na břicho. Ruce si dejte pod oblast žaludku, dlaně položte na podlahu, přičemž palce a ukazováčky spojte do tvaru srdce.
2. Zvedněte se na rukou a nohou, jako byste dělali klik. Prsty u nohou by měly být napřímené, takže váha těla spočívá na palcích u nohou. Napněte tělo od krku až po paty.
3. Dívejte se dopředu a snažte se udržet dech pomalý a pravidelný. Pozici udržte tak dlouho, jak se vám podaří, pak si pomalu lehněte na podlahu.
Cvičení čtvrté
1. Postavte se s nohama rozkročenýma od šíře ramen, s prsty směřujícími dopředu.
2. Upažte do výše ramen, dlaně směřující k zemi.
3. Dívejte se vpřed, a pak stočte panenky směrem nahoru, jako byste se chtěli podívat na strop, ale hlavou nehýbejte.
4. Natáhněte prsty u rukou. Dýchejte pomalu a zhluboka a vydržte v této pozici co nejdéle.
5. Uvolněte se a svěste paže.Možná pro vás bude nejpříjemnější si dlaně přitisknout k srdci, jako byste se modlili.Uvolněte oči, hlavu a ramena a veškerá napětí a emoce nechejte odplynout. Tato cvičení může zasáhnout hluboké části vaší duše a uvolnit potlačené emoce.To je pozitivní efekt a měli byste mu nechat volný průběh

Manuál k rozpouštění odporu

1. Uvědomte si negativní emoci, kterou chcete řešit. Může to být strach, vztek, smutek, sebelítost, nenávist, nebo i jen nelibost k někomu nebo k něčemu. Všechny tyto emoce mají společný základ - odpor.
2. Představte si vztah, který máte mezi sebou a tím, ke komu určitou formu odporu cítíte, jako scénku. Stojíte proti němu, on čelem k vám, a mezi vámi je váš odpor. Prociťte si ho, uvědomte si jeho směr, a také to, co se jeho prostřednictvím snažíte s vaším protějškem udělat.
3. Odpor je nástroj, skrze který onoho člověka, věc, jev či událost odstrkujete ze svého vědomí, ze svého prožitku přítomného okamžiku, a nechcete mu dovolit vejít dovnitř. To způsobuje, že předmět vašeho odporu stojí neustále proti vám v té podobě, k jaké svůj odpor cítíte, a vše, co k vám zvnějšku přichází, musí skrze tuto podobu projít. Vše je tudíž vaším odporem zabarveno, tímto způsobem si tvoříte svoji realitu, a dokud váš odpor bude na svém místě, váš život se nemůže změnit.
4. Prociťte si znovu svůj odpor, a uvědomte si ho třeba v podobě ruky, kterou vztahujete proti předmětu svého odporu - vaše ruka ho odstrkuje. Prociťte si napětí v té ruce, to, že je to vaše vůle, která ho způsobuje….a pak pomalu toto napětí povolujte. Měňte gesto odporu v gesto přijetí, povolujte svůj odpor, a začněte přijímat to, co bylo předmětem vašeho odmítnutí. Sledujte, jak se blíží k vám, směrem k vašemu srdci. Prociťte si, jak se přitom váš odpor mírní, ubývá, mizí, až se mění v pocity smíření, vyrovnání, přijetí. V tu chvíli předmět svého odporu přijímáte do svého srdce, a vnímáte, jak s vámi splývá. Přijímáte ho do sebe…a cítíte, jak spolu s vaším odporem zmizelo i všechno nepřijatelné. Vše, co nyní cítíte, je láska a radost, obohacení a úleva: vždyť zmizela vaše námaha, která byla neustále vynakládána na odmítání. O tuto energii jste nyní bohatší.
5. Prociťujte, jak s úlevou starý stav věcí propouštíte skrze sebe, skrze svoje srdce do minulosti: předmět vašeho dřívějšího odporu ve své staré podobě odchází, a před vámi nyní leží čistý stůl: všechno konečně můžete vidět v pravé podobě, protože zmizelo to, co jste neustále odstrkovala, a co vám zastíralo jasný výhled. Jste svobodná, volná, a můžete si nyní užívat svoji svobodu, lásku a radost….prociťte si ty pocity, a uvědomujte se nich během dne co nejčastěji!

Vymítání Ďábla

Příčinami rozdílných stanovisek a silných rozporů stále zůstává otázka posedlosti a tím i vymítání zlých duchů z posedlého člověka. V zásadě se rozlišují dva stupně posedlosti:

- oprese (napadení)
- obrese (obléhání, obklíčení, blokáda).
U prvně jmenovaného stupně jde o působení časově omezené, ve druhém případě o delší nebo i trvalý stav. Jednotlivé případy se vzájemně liší co do intenzity projevů a důsledků.
Některé příklady oprese:
- pocity stísněnosti
- jasnozření
- věštectví
- časově omezená znalost cizích jazyků, kterým se dotyčná osoba nikdy neučila
- náhlé záchvaty extáze a šílené, zpravidla něčím vyvolané
- náhlá změna myšlení jako když přes člověka jedná někdo druhý
- mediální projevy.
Některé příklady obrese:
- trvalý stav sebeobviňování z těžkého provinění
- některé choroby duševní i tělesné
- těžká závislost na klasických drogách a jiných toxických látkách včetně alkoholismu, tabakismu, kofeinismu atd.
- duchovní vlivy přijaté z okultismu, teosofie a některých orientálních nauk.

Otázka určování posedlosti osob je vždy velmi citlivá. V minulosti byla tato oblast značně zneužívána, např. v masových čarodějnických procesech. Bylo prokázáno, že drtivá většina osob popravených za čarodějnictví neměla s těmito záležitostmi nic společného. K určitému zneužití může docházet i v dnešní době, zejména v sektách při řešení názorových rozporů.
Podle mínění psychiatrů a spisovatelů, kteří se vážně zabývali fenomény posedlosti, nedochází už k výskytům tzv. klasických příkladů, neboť úměrnost počtu těchto jevů je závislá na nevzdělanosti, absenci intelektu a odpovídajícího společenského vědomí obyvatelstva. Praxe a svědectví současných exorcistů, tj. osob zabývajících se praktickým vymítáním zlých duchovních sil z lidí, však předkládají důkazy, že boj s čistými projevy démonismu je sváděn i dnes v nijak neztenčené míře a nikoliv jen u výše zníněných skupin obyvatelstva. H. A. Maxwell Whyte ("Vláda nad démony") uvádí některé potíže, se kterými postižení lidé vyhledávají pomoc v exorcismu: revmatismus, srdeční těžkosti, plicní nemoci, bolesti krku, žárlivost, zlostnost, nenávist, sebesoucit, vražda, sebevražda, kouření, opilost, nezákonný sex, drogy. Jako příklad citlivého postupu při exorcismu popisuje Ernst Benz ("Parapsychologie und Religien") příklad faráře Gassnera z 18. stol. Když tomuto faráři přivedli člověka, u kterého se domnívali, že je posedlý, tázal se ho napřed na obtíže a pak opatrně vyzkoušel formu malého exorcismu. Pokud se u dotyčného neprojevily charakteristické znaky (zloba, odpor, křeče, pád na zem atd.), předal nemocného lékařům, neboť se prokazatelně nejednalo o posedlost.

Magie svící

Barvy svíček - co symbolizují:
Obrázek “http://www.magica.cz/Vitr/Vitr4/svice.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
Bíllá svíčka - pohoda, klid, čistota, harmonie...Pomůže nám uspořádat věci, které nás už delší dobu znepokojují...
Žlutá svíčka- symbol hojnosti a dlouhověkosti. Zajišťuje společenský uspěch. Hodí se na oslavy a mejdany!
Zelená svíčka- barva přírody, tedy síla, zdraví a vůně lesních plodů. Pomáhá uzdravit své tělesné i duševní problémy.
Modrá svíčka- symbolizuje rodinou pohodu. Zajístí relaxaci a duševní klid. Posiluje také kreativitu a myšlení.
Fialová svíčka- symbolizuje pestrost života. Také uvolňuje mysl a svědčí magii - tedy nadpřirozeným silám.
Co vyčteš z plamenů svíček?
Silný plamen - znamení dobrých sil a štěstí.
Slabý plamen - zasahuje do tvého soustředění, dělej s tím něco!
K východu- dobře si vše rozmysli, všechna pro a proti jsou dobrá!
K severu- potřebuješ hodně odvahy a času, čeká tě těžká zkouška.
K jihu- čeká tě velký úspěch!

Magické souboje

Útočil na vás někdo svojí magií? Že ne? Ale jen tak to nepoznáte...
Zjevilo se vám někdy před očima nějaké zvíře, které tam doopravdy nebylo?
Bylo to zlé zvíře? Kobra? (jasně že i něco jiného)
Ano, kobra se používá na zahnání satanistů.
Ale vy nejste satanista?
Tak potom je v tom něco jiného:

Příznaky
Před očima se vám jeví strašidelné zvířata... Padají na vás mdloby.... TAK SE BRAŇTE!!!

Co dělat
Myslete na vaše nejoblíbenější zvíře a na to jak rostrhá protivníka na kousky. Třeba v mojem případě to bude gepard. Budu horlivě myslet jak velký, silný a krásný gepard roztrhá malou slizkou kobru, které najednou došel jed :D. Hned poznáte že je to lepší. Ale pozor. Až tak lehké to není. Protože myslím že asi nejste trénovaný, zkušený kouzelník (nebo ano?) bude to mít protivník jednodušší. Ještě lehčí to bude když budete znát protivníkovo jméno a taky si pojmenujete svoje vymyšlené zvíře. Můj vymyšlený gepard se jmenuje DangerMoon ale říkám mu jednoduše Monty :)). Když znáte protivníkovo jméno můžete s ním dělat věcí...

Co s tím jménem?

Trhátko

Vezměte si kus papíru a smuchlejte ho do tvaru protivníka (asi člověk, zvíře by neůtočilo myslí) pojmenujte ho protivníkovým jménem a přitom je výhoda když víte jak vypadá. Rozjasněte si jeho obraz v mysli a řekněte postavičce její jméno. Když je vaše nejoblíbenější část dnu (třeba v noci) postavičku spalte, nebo roztrhejte na malililililililinké kousíčky. Spálení je účinnější. Nemusí ale být jenom z papíru, ale papír je nejvhodnější. Ještě lepší jsou nějaké počůrané noviny nebo tak, aby jste si pořádně vyjádřili co pro vás protivník znamená :D.

Kletba

Můžete ho jednoduš proklít. Text už nechám na vás :D.

Zrušení kletby

Na obranu proti kletbám je nejjednodušší použít nějaký amulet. Ten nejznámější a nejúčinější je pentagram.

Před jeho použitím je třeba ho magicky aktivovat. Udělej běžný zasvěcovací rituál a při něm mu dej úkol, aby Tě chránil před kletbami.V případě, že jsi prokletý, tak pro zrušení kletby je potřeba znát přesnou proklínací formuli. Stačí potom obrátit příčiny a následky - tím kletbu ukončíš. V tomto případě je potřeba hodně zkušeností a znalostí magie.
Příklad zrušení kletby:
Je jediná síla, jenž je dokonalým zrušením kletby a jejím obrácením v nejpozitivnější dobro.
Tímto ruším všechny příčiny, následky, formy a projevy kletby, kterou na mě seslal
. . . uveď jméno zaklínače (pokud ho neznáš nebo si nejsi jistý, tak ho neuváděj)
...a měním je v nejpozitivnější dobro.
V této chvíli je třeba znát cíl kletby a říci v co dobrého se má transformovat.
Např.: Smůlu a nemoci měním ve štěstí a zdraví.
A tak se staň!
Na lehčí formu kletby - uhranutí jsou zase dobré bylinky, například je na něj výborná šalvěj. Udělej si z ní odvar a okoupej se v něm - to Tě očistí. Pokud se nebudeš oplachovat a necháš si bylinný odvar uschnout na těle, tak Tě bude celý den chránit proti uhranutí. :D

Obrana proti satanistům

Pokud dojde k setkání se satanistou, tak si dej pozor - má tendenci slovně a fyzicky napadat člověka.
Hlavně mu nedávej svoji sílu, nedělej co on chce. Ne
reaguj na jeho slovní výpady, nehádej se s ním. Pokud bude po Tobě požadovat nějakou službu, tak v klidu odmítni. Satanisti nejsou moc magicky zdatní, na vše potřebují obvykle nějaké služebníčky či démony a pro kouzla se dovolávají jiných bytostí pekla.

Pro obranu Ti postačí obyčejná imaginace tvého oblíbeného zvířete, které Tě chrání. Představuj si třeba že jsi velký had, větší než on. Syčíš zlověstně a jsi připraven ho kdykoliv uštknout. To mu obvykle nažene strach a on Ti dá pokoj.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.