Cvičení

Gymnastika

31. května 2008 v 14:25 | Tia ( maagie.blog.cz )

Pozdrav měsíci

Pozdrav Měsíci - Čandra namaskár, je promyšlená, cílevědomá sestava cviků, kterými se výborně procvičí celé tělo. Umožňuje přípravu k uvolnění se od stresů a námah uplynulého dne.
Tak jako Pozdrav Slunci svým předozadním ohýbáním dynamizuje a připravuje na nový den, tak Čandra namaskár ukončuje aktivity dne.
Může se cvičit jako zahájení před večerním cvičením, na ukončení běžných cvičení, případně jako samostatné večerní cvičení před spaním.
Jednotlivé polohy a spojovací pohyby mezi nimi jsou jakousi pantomimou, protože symbolicky vyjadřují i postoje cvičícího k příjemným i nepříjemným událostem uplynulého dne. Doprovázející dýchání je pomalé, hluboké, klidné a pravidelné. Celé cvičení má vyzařovat ladnost a přirozenost.
I.
Po ukončení dne vkročíme do pomyslné řeky a zklidníme se. Vycházíme ze stoje rozkročného. (Pokročilí cvičenci mohou mít stoj spojný pro následné propojení energií Země a vesmíru.) Narovnané ruce ve svěšené poloze přiložíme k sobě před tělem tak, že malíčkové hrany se dotýkají a dlaně směřují dopředu. V této pozici vydechneme.
Obrázek “http://www.volny.cz/m-musil/cn_soubory/obj47geo47pg1p4.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.

Pozdrav slunci

POZDRAV SLUNCI - sestava z 12ti cviků
"Pozdrav slunci", často nazýván i "Sluneční modlitba", je dynamická, na sebe navazující sestava cvičení, skládající se z 12 cviků.
Jedná se o co nejplynulejší, na sebe navazující cvičení, prováděného za pravidelného rytmického dýchání. Aktivuje tělo, mysl i ducha, povzbuzuje krevní oběh a nechává proudit energii celým tělem.
Ráno nám pomáhá probrat se po fyzické stránce a večer uvolňuje napětí celého dne. Čím jiným bychom tedy mohli začít náš den, než "pozdravem slunci"?
1. Rovně se postavte a dejte nohy k sobě. Ruce přiložte dlaněmi k sobě přímo před hrudník a zhluboka dýchejte.
2. Zvedejte ruce až do úplného vzpažení a přitom se zhluboka nadechněte. Lopatky tlačte k sobě a zatněte hýžďové svalstvo. Aniž byste se prohýbala v bederní části zad, zaklánějte se od oblasti hrudní páteře.
3. Vydechněte, ohněte celý svůj trup a hlavu nechejte volně skloněnou. Vaše záda by přitom měla vytvořit rovnou přímku. Špičkami prstů, nejlépe ovšem celými dlaněmi, se dotkněte země. Jednodušší je to s mírně pokrčenými koleny.
4. Nadechněte se, svou pravou nohu postavte co nejvíce dozadu a zapřete se bříškem chodidla. Druhá, ohnutá noha nese převážnou část vaší tělesné hmotnosti. Obě ruce položte těsně vedle předního chodidla. Hlavu držte vzpříma.
5. Zadržte dech a k noze vzadu přisuňte i levou nohu. Rukama se zapírejte přesně na úrovni ramen. Vaše tělo je napjaté a od hlavy až k patě by mělo tvořit jednu dokonalou přímku. Je-li pro vás tato pozice poněkud namáhavá, zapřete se koleny o podlahu.
6. Vydechněte a ohýbejte paže. Měla byste skončit v pozici, kdy se čelem, trupem, koleny a bříšky chodidel dotýkáte podlahy. Kyčle by měly být od země mírně vzdáleny.
7. Nyní položte na zem i boky. Napněte nohy a zhluboka se nadechněte. Při nádechu zvedejte hrudník a hlavu a přitom se opět zapírejte rukama. Zatněte hýžďové svalstvo.
8. Vydechujte a zvedejte pánev. Mějte napnuté nohy a celými chodidly se postavte co nejblíže vašim rukám. Hlavu držte rovně - jako by měla prodlužovat vaší páteř.
9. Nadechněte se a zároveň s tím položte ohnutou pravou nohu přímo mezi vaše ruce. Levá noha zůstává co možná nejvíce napnutá vzadu, zapřená opět o bříško chodidla. A vaše tělo by mělo opět vytvořit naprosto rovnou přímku. Je-li pro vás tato pozice poněkud namáhavá, položte na zem holeň nohy vzadu.
10. Vydechněte. Levou nohu položte dopředu a napněte kolena. Ohněte celý svůj trup a hlavu nechejte volně skloněnou. Záda přitom musí tvořit rovnou přímku. Špičkami prstů, nejlépe ovšem celými dlaněmi se dotkněte země. Jednodušší je to s mírně pokrčenými koleny.
11. Srovnejte se, vzpřímeně se postavte. Stranou zvedejte ruce až do úplného vzpažení a přitom se zhluboka nadechněte. Tlačte lopatky k sobě a zatněte hýžďové svalstvo. Záda od hrudní páteře nahoru zatlačte dozadu, přičemž ale dbejte na to, abyste se neprohýbala v bederní části zad.
12. Vydechněte a pozvolna připažte.
Jak často provádět toto cvičení?
Pozdrav slunci provádějte denně. Tak si sled cviků a pohybů zafixujete nejrychleji a vaše tělo si snadněji zvykne na nové pozice. Budete mnohem pohyblivější a ohebnější.
II.
Nabereme do dlaní pomyslnou očistnou vodu: s nádechem zvedneme rovně ruce nad hlavu, přičemž dlaně držíme ve vodorovné poloze. Vytvoříme si představu, že voda stéká na obličej z našich rukou. Splachujeme tak ze sebe nejen nečistoty fyzické, ale i mentální nánosy, které na nás v průběhu uplynulého dne ulpěly. V horní poloze jsou dlaně otočené dozadu, dělo je v záklonu, oči sledují prsty rukou. V této poloze jsme dokončili hluboký nádech. S výdechem spouštíme ruce po stranách těla. Dlaněmi, které jsou v naší představě mokré od očistné vody, setřeme z hlavy, tváří, hrudníku a boků pomyslný nános fyzických a psychických nečistot. Tomuto cviku se říká GANGA KRIJA. Lokty tlačíme dozadu.
Obrázek “http://www.volny.cz/m-musil/cn_soubory/obj49geo49pg1p4.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
III.
Na konci pohybu přiložíme ruce dlaněmi k sobě za svými zády. Je to okamžik ukončení úplného výdechu. Opustíme předcházející představu a s nádechem vytočíme spojené dlaně tak, aby prsty směřovaly vzhůru, a vytlačíme co nejvýše mezi lopatky. Dokončíme úplný nádech a současně se zakloníme.
Obrázek “http://www.volny.cz/m-musil/cn_soubory/obj53geo53pg1p4.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
IV.
S výdechem přecházíme do předklonu, ale hlavu a páteř držíme do poslední chvíle prohnuté dozadu. Pohyb tedy vychází z kyčelních kloubů a pak přechází na bederní oblast. Nakonec s dokončením výdechu uvolníme i hlavu a páteř, přejdeme do hlubokého předklonu. Poloha symbolicky naznačuje pozdrav odcházejícímu dni.
Obrázek “http://www.volny.cz/m-musil/cn_soubory/obj55geo55pg1p4.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
V.
S nádechem začneme narovnávat páteř postupně zdola nahoru. Hlava se zvedne nakonec, až se opět dostaneme do výchozí polohy. Vytočíme chodidla doleva a s výdechem jdeme opět se zakloněnou páteří a hlavou do předklonu k levé noze. Na konci pohybu s dokončením výdechu uvolníme hlavu i páteř tak, abychom se co nejvíce přiblížili hlavou ke kolenu. Nohy nepokrčujeme. Tomuto gestu se říká PÁRŠVOTTANÁSANA a zdravíme jím vše to, co se už stalo minulostí. Loučíme se s tím, co bylo v uplynulém dni výsledkem minulých pohnutek a skutků. Přijímáme tím celý den, který by pro nás měl býS nádechem se vrátíme do výchozí polohy. S výdechem se stejným způsobem skloníme k pravé noze. Pozdravíme tak všechno, co se z uplynulého dne promítne do budoucnosti a stane se tak příčinou dalších následků.
S nádechem se opět vrátíme do výchozí polohy, s výdechem spustíme ruce volně podél těla a narovnáme se do pevného stoje rozkročného.
Obrázek “http://www.volny.cz/m-musil/cn_soubory/obj55geo55pg1p4.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
VI.
V našem cvičení nastává chvíle pro vědomé uklidnění organismu. To nám dá ČANDRÁSANA. S nádechem vytočíme špičku levé nohy vlevo. S výdechem začneme zdvihat pravou nohu a současně spouštět levou ruku k zemi. Pravá ruka spočívá na pravém boku. V této poloze jsme pevně opřeni rukou o zem, noha stojí celým chodidlem na podložce, trup, hlava a zdvižená noha jsou v jedné rovině. Celý pohyb je podobný pohybu váhy, přičemž trup a zdvižená noha tvoří pevný celek. Je chybou nejdříve se předklonit, opřít ruku o zem a až potom začít zvedat nohu.
V této poloze procítíme tělo od špičky zvednuté nohy až po dlaň na zemi, jako bychom ho promývali uklidňující září Měsíce. Tímto cvičením se v ná S nádechem se vrátíme do stoje rozkročného a s výdechem cvik zopakujte na druhou stranu. Poloha symbolizuje vyrovnání s kladnými i zápornými zážitky uplynulého dne představuje tedy vyváženost. Při prožívání cviku nezapomeneme v obou případech na svou hlavu.
Obrázek “http://www.volny.cz/m-musil/cn_soubory/obj57geo57pg1p4.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
VII.
S nádechem se vrátíme do stoje rozkročného, s výdechem upažíme a s výdechem zaujmeme polohu TRIKÓNÁSANU. S nádechem se vrátíme zpět do stoje rozkročného s upažením a s výdechem zaujmeme trikónásanu na druhou stranu.s aktivuje uklidňující (Měsíční) energie.
Vaše mysl je už jasná a klidná a je takto schopna uvidět ty události dne, které jsme měli řešit jinak či lépe a ty, které jsme řešili dobře (význam úklonu vlevo). Při úklonu vpravo si vybavíme ty poznatky uplynulého dne, které budeme chtít v budoucnosti či hned zítra rozvíjet.
Obrázek “http://www.volny.cz/m-musil/cn_soubory/obj67geo67pg1p4.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
VIII.
S nádechem se vzpřímíme do stoje rozkročného s upažením a s výdechem přiložíme dlaň pravé ruky k levé dlani, která zůstává na místě. Současně vytočíme obě chodidla vlevo. Sevřeme ruce do pěstí, levou ruku necháme na místě a pravou s nádechem táhneme podél levé a kolem trupu co nejdále dozadu. čením.
Tento pohyb napodobuje pohyb lukostřelce, který pravou rukou napíná tětivu. V k

Jóga

31. května 2008 v 14:22 | Tia ( maagie.blog.cz )

Různé formy jógy

Je známo mnoho druhů jóg, mezi ty nejzákladnější patří:
 1. Hathajóga - jóga fyzických cvičení, využívající tzv. ásan - různých terapeutických poloh těla, které vitalizují celý organismus a mají vliv i na pránické, tj. enegetické tělo člověka.
 2. Bhaktijóga - jóga lásky a odevzdanosti Bohu. V této józe žák, bhakta, uctívá Boha v některé jeho podobě či formě (Višnu, Šiva, Šakti,...) a odevzdává svůj život božstvu. Láska a sebeodevzdání pak ruší iluzi ega (žák zapomíná na své já) a jogín dosahuje osvícení.
 3. Džňánajóga - jóga poznání, moudrosti. Jogín studiem, meditacemi a koncentrací dospívá k sebepoznání, osvícení.
 4. Rádžajóga - královská jóga, tzv. osmistupňová stezka, stezka pevné vůle a sebekázně. Využívá ásan, pránájámy, meditací, koncentrací a krijí.
 5. Karmajóga - jóga nesobecké činnosti. Jogín se snaží o nesobecký život a nesobeckou službu druhým bytostem. Touto jógou se očišťuje charakter člověka, mysl i vědomí.
 6. Kundaliníjóga - jóga povzvedání energie člověka tzv. Šakti. Jogín pracuje s čakrami, energetickými centry v pránickém těle a nádími, dráhami, jimiž energie proudí.
 7. Gurujóga - Jóga uctívání mistra. Žák dosahuje osvícení díky přímé pomoci svého mistra - Gurua.
 8. Iyengar jóga - Iyengara představuje odstupňovaný systematický přístup k józe, který klade velký důraz na přesnost pohybu a tím na získání maximálního účinku ze cvičení.
 9. Nana a mantra jóga - Působením zvukových vibrací, které energii v těle harmonizují a mysl uklidňují se dosahuje překvapivě léčivých účinků na psychiku člověka.
 10. Aštangajóga - Má samozřejmě spirituální základ, ale klade také velký důraz na provedení ásán, které se v celých sériích přelévají jedna v druhou v pomalém, nepřetržitém pohybu - jako v tanci.
Více a více lidí přichází na to, že jóga není žádné sektářství, že nikoho neomezuje, ale naopak každou bytost otužuje psychicky i fyzicky a dává jí svobodu. Štěstí, klid a mír, které hledáte možná všude kolem, najdete pomocí jógy v sobě.

Kdy není vhodná Bikram Jóga

Děti do 13 let by ji cvičit neměly. Stejně tak ženy v prvních třech měsících těhotenství. Od 4. měsíce je bikram jóga dovolena, a to až do doby, dokud to bříšku nevadí. Po porodu se do tělocvičny mohou vrátit po šestinedělí.
Bikram jóga

Bikram Jóga obecně

Lekce Bikram jógy
Bikram jóga je systém 26 póz Hatha jógy a dvou dýchacích cvičení. Každá z těchto póz systematicky připravuje tělo na pózu následující, pořadí se nikdy nemění.
Touto vědecky vystavěnou metodou stlačování, protahování a posilování se stimulují všechny systémy lidského těla, čímž se předchází nemocem, zraněním a zpomalují se příznaky stárnutí. Všechny úrovně cvičí společně, podle svých možností. Ke zdokonalení dochází neuvěřitelně rychle. Lekce trvají 90 minut a cvičí se v místnosti vytopené na 42 °C (v Indii je tato teplota brána jako běžná).
Proč cvičit v teple
Cvičení bikram jógy v teple je podle zakladatele jedním z klíčů k úspěchu celého metody, protože cviky jógy v chladném prostředí mohou tělu velmi uškodit. Je totiž důležité si uvědomit, že cvičením jógy se mění struktura lidského těla. Ostatně nebezpečí úrazu při sportu v chladných prostorech platí pro všechny sportovní disciplíny obecně.
26 póz Hatha jógy 26 póz Hatha jógy

Působení cvičení na lidský organizmus

 • Pročištění lymfatického systému,
 • správná distribuce kyslíku a živin ke každému tělesnému vláknu,
 • posílení imunitního systému,
 • stimulování endokrinních žláz (s vnitřním vylučováním),
 • zvýšení kapacity plic, posílení srdeční činnosti,
 • zvýšení pružnosti páteře,
 • dostatečné množství maziva v kloubech, posílení kostí,
 • protažení, tonifikace a posílení svalů, zlepšení celkové rovnováhy,
 • eliminace toxinů,
 • zlepšení krevního oběhu,
 • zklidnění mysli,
 • spojení těla a mysli.

Historie Bikram jógy

Tento druh jógy se zrodil v Indii a jejím zakladatelem je, jak název napovídá, Bikram Chodhury. Díky spojení svých znalostí dávných učení se spoluprácí s vědci a lékaři vytvořil nový druh tělu prospěšného cvičení.
Na počátku 70. let svoji jógu přivezl do USA a založil první školu. Odtud se pak tento sport postupně rozšířil na další kontinenty.

Jóga

Slovo "jóga" pochází ze sanskrtu a znamená "spojit, sjednotit". Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo, mysl, vědomí i duši do rovnováhy.
Takto nám jóga pomáhá zvládnout každodenní nároky, problémy i starosti. Pomocí jógy v sobě rozvíjíme vyšší porozumění sobě samým, smyslu svého života i svému vztahu k Bohu. Na duchovní cestě nás jóga přivádí k nejvyššímu poznání a trvalé blaženosti ve sjednocení individuálního a univerzálního Já. Je to světlo života, univerzální, tvůrčí vědomí, které je stále bdělé, vědomí, jež bylo, je a bude věčné.
Před mnoha tisíciletími zkoumali indičtí rišiové (mudrci a světci) ve svých meditacích přírodu a vesmír. Probádali zákony hmotných i duchovních oblastí a získali vhled do základních souvislostí ve vesmíru. V zevním světě i na duchovních úrovních prozkoumali vesmírné i přírodní zákony a prvky, život na Zemi, i síly a energie působící v kosmu. Už ve védách je popsána a objasněna jednota hmoty a energie, vznik vesmíru a působení elementárních sil. Mnohé z těchto poznatků dnes znovu objevuje a potvrzuje moderní věda.
Citováno z knihy Paramhans svámí Mahéšvaránanda: Systém "Jóga v denním život
http://www.hbl.cz/image/200706030929_joga.jpg
 
 

Reklama